Zasady bezpieczeństwa Epson Aculaser Mx14

Prawidłowe zarządzanie zasadami bezpieczeństwa Epson Aculaser MX14 jest kluczowe dla bezpiecznego i wydajnego użytkowania tego wielofunkcyjnego urządzenia drukującego. Przede wszystkim ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzenia, ponieważ może ono wytwarzać gorące elementy. Użytkownicy powinni również upewnić się, że wszystkie papiery, które wprowadzają do drukarki, są dokładnie sprawdzane, aby upewnić się, że są one odpowiednio dostosowane do tego urządzenia. Należy również upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane w bezpiecznym miejscu, w którym nie będzie wystawione na działanie wilgoci lub temperatury. W razie potrzeby należy również odpowiednio utrzymywać urządzenie, aby zapewnić jego wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Zasady bezpieczeństwa Epson Aculaser Mx14

Podobne wyszukiwania

 • » epson aculaser mx14 driver free download
 • » epson aculaser mx14 software
 • » epson aculaser mx14 驅動程式
 • » epson aculaser mx14 driver
 • » driver epson windows 8 per aculaser mx14
 • » epson aculaser mx14 driver indir
 • » epson aculaser mx14 driver download
 • » epson aculaser mx14 yükle
 • » epson aculaser mx14 sterowniki
 • » download epson aculaser mx14

epson aculaser mx14 yükleme

w UpdateStar

 • Więcej

  EPSON Scan 3. 771

  Epson- 17, 8MB-Freeware

  EPSON Scan bezpośrednio kontroluje wszystkie funkcje skanera EPSON. Z tego oprogramowania można skanować obrazy w kolor, Skala odcieni szarości lub czarno-białe i uzyskania profesjonalnej jakości wyników.więcej informacji...

  Więcej

  Epson ScanSmart 3. 2Aplikacja Epson ScanSmart do skanowania skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych. Za pomocą ScanSmart dokument może być skanowany i przesyłany do chmury. Aplikacja wymaga wstępnej instalacji następujących programów:Epson scan2Event manager

  Wyniki wyszukiwania

  epson aculaser mx14 yükleme

  Opisy zawierające

  epson aculaser mx14 yükleme

  Więcej

  Mozilla Firefox 110. 0Mozilla- 55, 1MBFirefox stawia Cię w kontroli twój tkanina przeżycie. Z uproszczonemu interfejsowi zabawa rysy twarzy, zwiększenie wydajności i otwarte najnowsze technologie sieci Web, Firefox zapewnia przyszłość sieci, dzisiaj. Firefox sprawia, że …

  Więcej

  Easy Photo Scan 1. 18Można użyć oprogramowania Epson Easy Photo Scan łatwo skanowania oryginałów za pomocą programu Epson Scan, edytować zeskanowane obrazy i udostępniać je za pomocą Facebooka lub innych witryn w sieci Web do udostępniania zdjęć.

  Więcej

  Skype 8. 408Skype to program do wywoływania innych ludzi na ich komputery lub telefony. Ściągnij program Skype i dzwoń za darmo po całym świecie. Połączenia mają doskonałą jakość dźwięku i są bardzo bezpieczne w szyfrowaniu end-to-end.Dodatkowe tytuły zawierające

  epson aculaser mx14 yükleme

  Usługa Epson Connect — zasady zachowania poufności

  Data wejścia w życie: 1 września 2012 roku

  Wprowadzenie. Niniejsze oświadczenie dotyczące zachowania poufności („Oświadczenie dotyczące zachowania poufności”) dotyczy wyłącznie tych witryn internetowych, na których są dostępne usługa Epson Connect („Usługa”) oraz niniejsze oświadczenie dotyczące zachowania poufności („Witryna”).Niniejsze Oświadczenie dotyczące zachowania poufności ma na celu dostarczenie informacji na temat ochrony prywatności i zbierania danych w związku ze świadczeniem Usługi, takich jak rodzaje zbieranych informacji dotyczących osób odwiedzających Witrynę oraz użytkowników Serwisu.Niniejsze Oświadczenie dotyczące zachowania poufności nie odnosi się do żadnych informacji zebranych za pośrednictwem innych witryn (chyba że zostało to wyraźnie określone w takiej witrynie).Niniejsze Oświadczenie dotyczące zachowania poufności nie odnosi się do witryn zarządzanych i prowadzonych przez inne podmioty firmy Epson, ani witryn w innych krajach prowadzonych przez inne podmioty firmy Epson.

  Należy się uważnie zapoznać z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym zachowania poufności.W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości odnośnie niniejszego Oświadczenia dotyczącego zachowania poufności należy się skontaktować z koordynatorem ds. zachowania poufności firmy Epson, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy. epsonconnect@exc. epson. co. jp lub list na adres: 3-3-5 Owa, Suwa, Nagano, Japan, Seiko Epson Corporation Imaging Products IT Division, Personal Information Protection Manager.Ponadto należy się zapoznać z Warunkami świadczenia usługi Epson Connect, które regulują korzystanie z Witryny i Usługi.

  Aktywne zbieranie danych osobowych. Firma Seiko Epson Corporation („firma Epson”) zbiera dane osobowe klientów korzystających z usługi Epson Connect.Aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do Witryny i/lub Usługi bądź z niej skorzystać, firma Epson może poprosić użytkownika o podanie swoich danych osobowych.„Dane osobowe” to dane pozwalające na zidentyfikowanie użytkownika.Dane osobowe, które mogą być zbierane za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób, to m. in. imię i nazwisko użytkownika, jego adres pocztowy, adres e-mail (w tym, lecz nie wyłącznie, adres e-mail użytkownika i adres e-mail drukarki), numer seryjny drukarki oraz informacje dotyczące korzystania z Usługi.Tego typu dane są traktowane jako Dane osobowe i podlegają postanowieniom niniejszego Oświadczenia dotyczącego zachowania poufności.

  Dane osobowe mogą być wymagane i zbierane w trybie offline, w różnych miejscach i za pośrednictwem różnych formularzy znajdujących się w Witrynie, w tym, lecz nie wyłącznie, podczas rejestracji do Witryny bądź podczas komunikacji lub interakcji innego rodzaju z firmą Epson za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób.Użytkownik może w każdej chwili nie wyrazić zgody na podanie Danych osobowych. W takim przypadku dostęp do niektórych funkcji Witryny bądź Usługi może być niemożliwy.

  Użytkownik zarejestrowany w Usłudze może zaktualizować bądź zmienić niektóre dane udostępnione aktywnie za pośrednictwem Witryny, m. dane kontaktowe i preferencje dot. marketingu za pośrednictwem poczty elektronicznej.Opcje te są dostępne po zalogowaniu się na konto użytkownika.Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność informacji udostępnianych firmie Epson.

  Pasywne zbieranie danych osobowych. Oprócz danych osobowych, które użytkownik udostępnia aktywnie firmie Epson, firma Epson lub strony trzecie świadczące usługi na jej rzecz mogą korzystać z różnych technologii w celu automatycznego zbierania informacji o użytkownikach, podczas gdy korzystają oni z Witryny.Informacje te mogą zawierać dane demograficzne, rodzaj przeglądarki, dane środowiska przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, adres IP, identyfikatory urządzeń mobilnych oraz inne dane.Informacje te mogą również zawierać zapis czynności wykonywanych przez użytkownika, tj. informacje o kolejnych stronach odwiedzanych podczas korzystania z Witryny.
  Metody, które mogą być wykorzystane do automatycznego zbierania informacji przez firmę Epson lub podmioty trzecie świadczące usługi na jej rzecz, są następujące:

  Treści drukowane:Firma Epson zbiera Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje, które są zawarte we wszystkich materiałach, w tym, między innymi, wiadomościach e-mail oraz innych dokumentach, które użytkownik wysyła do drukowania za pośrednictwem Usługi („Treści drukowane”).Firma Epson nie zapoznaje się szczegółowo z zawartością Treści drukowanych, ale może mieć wgląd do tych treści i/lub je udostępniać w odniesieniu do zastosowań i przyczyn określonych poniżej.

  Pliki cookie:Pliki cookie to pliki z danymi umieszczane na komputerze użytkownika podczas korzystania z witryny internetowej.Pliki te mogą służyć do wielu celów, w tym, lecz nie wyłącznie, do określania preferencji użytkownika oraz stron internetowych, które użytkownik odwiedził podczas korzystania z Witryny.Obsługę plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej.Wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować, że niektóre funkcje Witryny będą działały niepoprawnie lub powoli.

  Znaczniki nawigacyjne:Na stronach internetowych oraz w wiadomościach e-mail firmy Epson mogą się znajdować niewielkie obrazki zwane znacznikami nawigacyjnymi, znacznikami internetowymi bądź przezroczystymi obrazkami GIF.Firma Epson może używać znaczników nawigacyjnych lub podobnych technologii w wielu celach, w tym, między innymi, aby określić liczbę osób odwiedzających Witrynę, liczbę wysłanych wiadomości e-mail, które zostały faktycznie otwarte, liczbę poszczególnych artykułów oraz łączy, które zostały faktycznie wyświetlone, oraz do monitorowania sposobu poruszania się po Witrynie.

  Skrypty osadzone:Skrypt osadzony to kod służący do zbierania informacji na temat sposobu korzystania z Witryny przez użytkownika.Skrypt jest tymczasowo pobierany na komputer użytkownika z serwera firmy Epson lub strony trzeciej świadczącej usługi na jej rzecz i działa wyłącznie wtedy, gdy użytkownik korzysta z Witryny. Po zakończeniu korzystania z Witryny skrypt jest usuwany bądź dezaktywowany.

  Pasywnie zebrane informacje o użytkowniku, takie jak sposób korzystania z Witryny, Treści drukowane, wykorzystanie tuszu oraz statystyki dotyczące drukowanych dokumentów, mogą za zgodą użytkownika zostać połączone lub skojarzone z Danymi osobowymi użytkownika.Firma Epson, za zgodą użytkownika, może również przesyłać informacje dotyczące promocji produktów, którymi użytkownik może być zainteresowany w oparciu o pasywnie zebrane informacje.Wszelkie pasywnie zebrane informacje powiązane z Danymi osobowymi użytkownika będą traktowane jako Dane osobowe.W każdym z wymienionych powyżej przypadków firma Epson będzie stosować niniejsze Oświadczenie dotyczące zachowania poufności w odniesieniu do zebranych informacji, chyba że zostały one wcześniej wyraźnie ujawnione przez firmę Epson.

  Informacje od podmiotów trzecich. Za zgodą użytkownika firma Epson może od czasu do czasu otrzymywać informacje uzupełniające o użytkowniku, pochodzące od stron trzecich lub od jej partnerów handlowych w związku ze wspólnymi witrynami lub promocjami.Jeżeli firma Epson otrzyma Dane osobowe od strony trzeciej i/lub za zgodą użytkownika dołączy do Danych osobowych informacje na jego temat otrzymane od strony trzeciej, informacje te oraz informacje dołączone będą traktowane jako Dane osobowe.Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość informacji otrzymanych od podmiotów trzecich ani za sposób zbierania i wykorzystywania takich informacji przez podmioty trzecie.

  Wykorzystanie danych osobowych. Firma Epson może wykorzystać Dane osobowe użytkownika zebrane online bądź offline w celu:(1) świadczenia Usługi, udostępniania informacji bądź usług oraz przetwarzania transakcji zleconych przez użytkownika lub na które użytkownik wyraził zgodę;(2) zarejestrowania użytkownika w Usłudze, w tym sprawdzenia, czy podane adresy e-mail użytkownika są poprawne i aktywne;(3) ulepszenia Witryny, Usługi bądź innych usług firmy Epson oraz w celu dostosowania Witryny do potrzeb użytkownika lub, za zgodą użytkownika, wyświetlania treści przeznaczonych dla użytkownika;(4) kontaktowania się z użytkownikiem w związku z korzystaniem przez użytkownika z Witryny oraz informowania o zmianach w regulaminach i zasadach;(5) przekazywania informacji dotyczących drukarek;(6) przeprowadzania badań statystycznych dotyczących Usługi oraz produktów firmy Epson lub przedsiębiorstw afiliowanych („Przedsiębiorstwa afiliowane”);(7) ulepszania i rozwoju drukarek firmy Epson oraz Przedsiębiorstw afiliowanych;(8) przesyłania reklam od firmy Epson oraz Przedsiębiorstw afiliowanych;(9) realizacji zamiarów ujawnionych podczas podawania Danych osobowych.

  Określenie „Przedsiębiorstwo afiliowane” oznacza każdy podmiot kontrolujący firmę Epson, kontrolowany przez firmę Epson bądź będący z firmą Epson pod wspólną kontrolą.W niniejszej definicji określenie „kontrolujący” (oraz powiązane określenia „kontrolowany” i „pod wspólną kontrolą”) oznacza (i) bezpośrednie lub pośrednie posiadanie więcej niż pięćdziesięciu procent (50%) akcji lub udziałów uprawnionych do udziału w głosowaniach na dyrektorów podmiotu kontrolowanego lub (ii) rzeczywiste możliwości nadzoru i prowadzenia zarządu podmiotu kontrolowanego, jednak tylko dopóki taka kontrola istnieje lub jest zachowana.

  Rezygnacja z otrzymywania handlowej korespondencji e-mail od firmy Epson. Z otrzymywania handlowej korespondencji e-mail od firmy Epson można zrezygnować na kilka sposobów.Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania korespondencji za pomocą opcji anulowania subskrypcji, dostępnej w każdej wiadomości e-mail otrzymanej od firmy Epson.

  Ujawnienie danych. Oprócz sytuacji opisanych w niniejszych Zasadach firma Epson nie udostępnia, nie wypożycza ani nie sprzedaje stronom trzecim żadnych zebranych Danych osobowych w celach marketingowych bądź składania ofert.Firma Epson może według własnego uznania udostępniać podmiotom trzecim informacje, które nie są związane z imieniem i nazwiskiem użytkownika lub jego tożsamością, np. informacje dotyczące korzystania z witryny, dane demograficzne niepozwalające na identyfikację oraz zbiorcze statystyki dotyczące użytkownika.Firma Epson może udostępniać Dane osobowe oraz Treści drukowane podmiotom trzecim na warunkach opisanych podczas udostępniania tych informacji przez użytkownika i w sytuacjach opisanych poniżej:

  Usługodawcy:Firma Epson może udostępniać Dane osobowe i Treści drukowane stronom trzecim świadczącym usługi na rzecz firmy Epson, aby umożliwić stronom trzecim wykonywanie niektórych usług na rzecz firmy Epson, takich jak hosting witryny, realizacja zamówień, dostawa materiałów promocyjnych i ofert produktów firmy Epson oraz wykonywanie innych usług w imieniu firmy Epson.Te podmioty trzecie nie mogą wykorzystywać Danych osobowych użytkownika do celów innych niż świadczenie wymienionych powyżej usług i są zobowiązane do ochrony Danych osobowych zebranych przez nie w imieniu firmy Epson lub ujawnionych im przez firmę Epson oraz do postępowania zgodnie z ogólnymi zasadami zachowania poufności opisanymi w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym zachowania poufności.

  Przeniesienie własności przedsiębiorstwa:Firma Epson może udostępniać Dane osobowe i Treści drukowane spółkom zależnym i Przedsiębiorstwom afiliowanym w celach opisanych w części „Wykorzystanie danych osobowych”.Firma Epson zastrzega sobie również prawo do ujawnienia i/lub przeniesienia wszystkich informacji zebranych za pośrednictwem Witryny, w związku z korzystaniem z Witryny bądź w inny sposób, w tym Danych osobowych, stronom trzecim w przypadku propozycji lub rzeczywistego zakupu, sprzedaży (w tym likwidacji, spieniężenia majątku, przejęcia lub przeniesienia posiadania), dzierżawy, połączenia firm, fuzji lub jakiegokolwiek innego typu nabycia, likwidacji, transferu, przeniesienia lub finansowania całości lub jakiejkolwiek części firmy Epson lub jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, aktywów lub akcji firmy Epson bądź spółki zależnej lub działu firmy Epson, tak aby użytkownik mógł w dalszym ciągu otrzymywać te same produkty od strony trzeciej i korzystać z tych samych usług świadczonych przez stronę trzecią.

  Zobowiązania prawne i dotyczące bezpieczeństwa:W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma Epson może również przenieść i ujawnić informacje dotyczące użytkownika, w tym Dane osobowe i Treści drukowane:(i) w przypadku gdy firma Epson jest zobowiązana do odpowiedzi na wezwanie do sądu bądź na inne postępowanie prawne lub jeżeli według najlepszej wiedzy firmy Epson takie ujawnienie jest wymagane bądź dozwolone przez prawo;(ii) na wniosek organów rządowych prowadzących dochodzenie;(iii) w celu ochrony i/lub obrony zapisów Warunków świadczenia usługi Epson Connect bądź innych zapisów dotyczących Witryny; lub(iv) w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego, życia, zdrowia, praw i własności jakiejkolwiek osoby fizycznej.W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma Epson może również wykorzystać adresy IP, identyfikatory urządzeń mobilnych oraz wszelkie inne informacje w celu zidentyfikowania użytkownika, działając wedle własnego uznania we współpracy z właścicielami praw autorskich, dostawcami usług internetowych i organami ścigania.Informacje te mogą być ujawnione bez powiadomienia użytkownika.

  Skargi, pytania i wnioski dotyczące ujawnienia danych. Wszelkie skargi, pytania i wnioski (dotyczące ujawnienia i zmiany Danych osobowych, zaprzestania korzystania z Danych osobowych bądź jakichkolwiek innych kwestii związanych z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym zachowania poufności) należy kierować do koordynatora ds. zachowania poufności.Korzystanie z Witryny bądź Usługi można zakończyć na zasadach opisanych w Warunkach świadczenia usługi Epson Connect.

  Przechowywanie danych. Firma Epson przechowuje Dane osobowe i Treści drukowane w celach opisanych powyżej tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których informacje te zostały zebrane. Zgodnie z obowiązującym prawem firma Epson tymczasowo przechowuje Treści drukowane na serwerach firmy Epson w Japonii i usuwa te Treści drukowane po potwierdzeniu odbioru przez określoną drukarkę lub, w przypadku braku takiego potwierdzenia, nie później niż dwa lata po ostatniej próbie wysłania odpowiedniej wiadomości e-mail.

  Ochrona prywatności dzieci. Firma Epson jest świadoma szczególnej potrzeby ochrony prywatności dzieci w wieku poniżej 13 lat.Zarówno Witryna, jak i Usługa nie są przeznaczone dla dzieci i nie są skierowane do dzieci w wieku poniżej 13 lat.Firma Epson nie zbiera świadomie informacji na temat dzieci. Jeżeli się okaże, że firma Epson otrzymała informacje od użytkownika w wieku poniżej 13 lat, które pozwalają na jego identyfikację, informacje takie zostaną usunięte.

  Witryny stron trzecich. Witryna może zawierać łącza do innych witryn lub miejsc obsługiwanych bądź kontrolowanych przez strony trzecie („Witryny stron trzecich”).Witryny stron trzecich mogą korzystać z własnych plików cookie, znaczników nawigacyjnych lub innej technologii w celu zebrania informacji na temat użytkownika.Ponadto Witryny stron trzecich mogą za zgodą użytkownika zbierać jego Dane osobowe.Firma Epson nie odpowiada za zasady ani praktyki biznesowe Witryn stron trzecich i zaleca zapoznanie się z zasadami zachowania poufności obowiązującymi w tych witrynach przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych stronom trzecim.

  Zgoda na przekazywanie informacji. Witryna i Usługa są prowadzone w Japonii.Użytkownicy znajdujący się poza Japonią i korzystający z Witryny bądź Usługi powinni mieć świadomość, że zbierane informacje, w tym Dane osobowe, są przesyłane do Japonii i tam przetwarzane oraz przechowywane.Korzystanie z Witryny bądź Usługi, a także udostępnianie jakichkolwiek informacji za pośrednictwem Witryny bądź Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie tych informacji do Japonii oraz ich przetwarzanie i przechowywanie w Japonii.Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad i postępowania firmy Epson w odniesieniu do zagranicznych usługodawców, należy się skontaktować z koordynatorem ds. zachowania poufności.

  Bezpieczeństwo. Firma Epson przechowuje Dane osobowe i Treści drukowane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których informacje te zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgoda użytkownika na te cele pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunków użytkownika z firmą Epson.Firma Epson podejmuje ekonomicznie uzasadnione kroki w celu ochrony i zabezpieczenia Danych osobowych i Treści drukowanych.Niemniej jednak żadna metoda przesyłania danych za pośrednictwem sieci Internet lub bezprzewodowo oraz elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna.Firma Epson nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji zebranych przez firmę Epson, w tym, między innymi, Treści drukowanych. Użytkownik korzysta z Witryny i Usługi firmy Epson, a także udostępnia firmie Epson informacje, w tym, między innymi, Treści drukowane, na własne ryzyko.

  Zmiany niniejszych zasad. Firma Epson może od czasu do czasu i bez wcześniejszego powiadomienia zmienić treść niniejszego Oświadczenia dotyczącego zachowania poufności.Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania nowych zasad w Witrynie.Firma Epson nie będzie jednak wykorzystywała Danych osobowych użytkownika w sposób znacząco różny od opisanego w zasadach opublikowanych w Witrynie w momencie zebrania Danych osobowych użytkownika, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę.

  Kontakt z firmą Epson. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszego Oświadczenia dotyczącego zachowania poufności bądź postępowania firmy Epson, korzystania z Witryny, dostępu do Danych osobowych, ich poprawek lub aktualizacji, wycofania zgody (z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych oraz po należytym zawiadomieniu), lub podstaw, aby sądzić, że firma Epson nie postępuje zgodnie z niniejszym Oświadczeniem dotyczącym zachowania poufności, użytkownik może się skontaktować z firmą Epson za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisząc na adres:

  Koordynator ds.

  80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri, Nagano, Japan
  Seiko Epson Corporation Hirooka Office
  Epson Connect Service
  Personal Information Protection Manager
  privacy. jp

  Zmieniono: 1 września 2012
  Zmieniono: 26 marca 2020

  elektroda. pl - konserwacja strony

  Zasady bezpieczeństwa Epson Aculaser Mx14

  Bezpośredni link do pobrania Zasady bezpieczeństwa Epson Aculaser Mx14

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Zasady bezpieczeństwa Epson Aculaser Mx14