Podręcznik z wymiarami Cisco 810 Series

Cisco 810 Series to wielofunkcyjne urządzenia sieciowe, które oferują wyjątkową wydajność, niezawodność i łatwość użytkowania. Umożliwiają one szybkie i łatwe połączenie z siecią, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z szerokiego wachlarza usług. Urządzenia są wyposażone w nowoczesne technologie, takie jak szybkie sieci bezprzewodowe, zaawansowane zabezpieczenia sieciowe i oprogramowanie zarządzające. Urządzenia są dostarczane z szczegółowym podręcznikiem z wymiarami, który zapewnia użytkownikom pełną kontrolę nad ich siecią i usługami. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji i konfiguracji urządzenia oraz instrukcje dotyczące konfigurowania i używania sieci.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z wymiarami Cisco 810 Series

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnegoWykaz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych orazspołeczności posługującej się językiem regionalnymWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych w ramach projektu„E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków pochodzących z UE,uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm. )Podręczniki są dostępne na stronie internetowejWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do sprawoświaty iwychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniuz dnia 27sierpnia 2012 r. )Wykaz podręczników do kształcenia specjalnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego dospraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14lutego 2017 r.

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podręcznik użytkownika

16/12/2020
(05)
Pobierz
(4. 42MB)

Powiadomienie o zmianie specyfikacji

17/01/2023
(02)
Pobierz
(0. 52MB)

Podręcznik Szybkiej Instalacji

Podręcznik szybkiej obsługi

09/09/2020
(05)
Pobierz
(1. 36MB)

Podręcznik Oprogramowania

Podręcznik użytkownika (BRAdmin Professional 4)

10/08/2022
(02)

Podręcznik użytkownika (BRAdmin Professional 4 dla Microsoft Azure)

09/08/2022
(01)

Inne

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

09/09/2020
(03)

Informacje o licencji Open Source
(Angielski)

23/03/2018
(1. 01)

UWAGA - informacja o bezpieczeństwie sieci: domyślna zmiana hasła logowania

01/12/2022
(05)

MFi Compatible List
(Angielski)

13/12/2016
(01)

Przewodnik AirPrint

09/12/2019
(02)

Rastrowe Komendy Sterujące
(Angielski)

24/06/2022
(1. com/welcome/docp100278/cv_ql800_eng_raster_101. pdf" target="_blank" onclick="analyticsSend(2, 'Manual To File', 'Rastrowe Komendy Sterujące', 'https://download. 19MB)

Komendy Sterujące ESC/ P
(Angielski)

05/04/2018
(1. com/welcome/docp100306/cv_ql820_eng_escp_101. pdf" target="_blank" onclick="analyticsSend(2, 'Manual To File', 'Komendy Sterujące ESC/ P', 'https://download. 10MB)

Instrukcja Szablonów P-touch/Komendy Sterujące
(Angielski)

05/04/2018
(1. 02)

Dokumenty prawne

Deklaracja zgodności

31/05/2022
(05)

Deklaracja zgodności:QL-810Wc/820NWBc

18/10/2022
(01)

Deklaracja zgodności (Zasilacz AC)

13/07/2022
(04)

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 801/2013
(Angielski)

31/08/2022
(02)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1782

09/05/2022
(03)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Matematyka

Cechy podzielności liczb

cecha podzielności przez 3, podzielność liczb naturalnych, podzielność przez dziewięć, cecha podzielności przez 10, cechy podzielności, cecha podzielności przez 5, dzielenie, działania na liczbach naturalnych, liczby naturalne, suma cyfr, liczby parzyste, cechy podzielności liczb naturalnych, cecha podzielności przez dziesięć, dzielniki liczb naturalnych, cecha podzielności przez pięć, cecha podzielności przez 9, cecha podzielności przez 2

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

wspólny mianownik, odejmowanie ułamków, odejmowanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach, dodawanie liczb mieszanych, zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych, ułamki zwykłe, dodawanie i odejmowanie ułamków, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, odejmowanie liczb mieszanych, dodawanie ułamków, dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach, liczby mieszane

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

działania na ułamkach zwykłych, wspólny mianownik, odejmowanie ułamków, odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianowanikach, dodawanie liczb mieszanych, ułamki zwykłe, dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, dodawanie ułamków o różnych mianownikach, ułamki, dodawanie ułamków, zadania tekstowe, liczby mieszane

Działania arytmetyczne, planimetria, stereometria, skala i obliczenia procentowe - zadania

obliczenia zegarowe, skala, obwód i pole trójkąta, nierówność trójkąta, odczytywanie i interpretowanie danych, pole powierzchni i objętość bryły, wartość wyrażenia arytmetycznego, zadania tekstowe

Działania na liczbach dziesiętnych

ułamki okresowe, zapisywanie i odczytywanie ułamków dziesiętnych, działania na liczbach dziesiętnych, odejmowanie ułamków dziesiętnych, mnożenie ułamków dziesiętnych, ułamki zwykłe, zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe i odwrotnie, okres ułamka, dzielenie ułamków dziesiętnych, postać dziesiętna ułamka zwykłego, skracanie i rozszerzanie ułamków dziesiętnych, ułamki dziesiętne, porównywanie ułamków dziesiętnych, zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne, działania na ułamkach dziesiętnych, dodawanie ułamków dziesiętnych

Podręcznik z wymiarami Cisco 810 Series

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z wymiarami Cisco 810 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z wymiarami Cisco 810 Series