Instrukcja obsługi dla użytkownika 2gig Technologies Edge

Instrukcja obsługi dla użytkownika 2gig Technologies Edge jest idealna dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać swoje urządzenie. Wyjaśnia ona wszystkie funkcje, które oferuje Edge, w tym szczegółowy opis instalacji, konfiguracji i korzystania z urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera także informacje na temat ustawień i możliwości, które oferuje Edge, w szczególności jego zaawansowane funkcje zabezpieczeń. Instrukcja obsługi opisuje również jak wykorzystać wszystkie dostępne opcje i jak zmieniać ustawienia, aby uzyskać jak najlepszą ochronę. Instrukcja obsługi dla użytkownika 2gig Technologies Edge jest niezbędna dla tych, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał swojego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi dla użytkownika 2gig Technologies Edge

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

 • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

 • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

 • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

 • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

 • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

nowa przeglądarka Microsoft Edge  ułatwia przeglądanie, wyszukiwanie, zakupy online i nie tylko. Jak wszystkie nowoczesne przeglądarki, program Microsoft Edge umożliwia zbieranie i przechowywanie danych na Twoim urządzeniu, takich jak pliki cookie, oraz wysyłanie informacji do firmy Microsoft, takich jak historia przeglądania, aby program był tak bogaty w funkcje, szybki i spersonalizowany, jak to tylko możliwe. 

Ilekroć zbieramy te dane, chcemy mieć pewność, że jest to właściwy wybór dla użytkownika. Niektóre osoby niepokoi fakt zbierania historii przeglądania Internetu. Dlatego informujemy, które dane są przechowywane na urządzeniu użytkownika czy przez nas zbierane. Dajemy Ci możliwość kontrolowania, które dane są zbierane. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w programie Microsoft Edge, radzimy zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności. 

Jakie dane są zbierane lub przechowywane i dlaczego

Firma Microsoft używa danych diagnostycznych do ulepszania produktów i usług. Korzystamy z tych danych, aby lepiej zrozumieć, jak działają nasze produkty i gdzie należy wprowadzić ulepszenia. 

Przeglądarka Microsoft Edge zbiera zestaw wymaganych danych diagnostycznych, aby zapewnić bezpieczeństwo przeglądarki Microsoft Edge, jej aktualność i działanie zgodnie z oczekiwaniami. Firma Microsoft wierzy w minimalizację zakresu gromadzonych informacji i stosuje ją w praktyce. Dążymy do gromadzenia tylko potrzebnych informacji i przechowywania ich tylko tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia świadczenia usługi lub przeprowadzania analiz. Ponadto możesz kontrolować, czy opcjonalne dane diagnostyczne skojarzone z urządzeniem są udostępniane firmie Microsoft w celu rozwiązywania problemów z produktem i ulepszania produktów i usług Microsoft. 

Podczas korzystania z funkcji i usług w programie Microsoft Edge dane diagnostyczne dotyczące sposobu korzystania z tych funkcji są wysyłane do firmy Microsoft. Przeglądarka Microsoft Edge zapisuje na urządzeniu historię przeglądania — informacje na temat odwiedzanych witryn internetowych. W zależności od ustawień ta historia przeglądania jest wysyłana do firmy Microsoft, co ułatwia nam znajdowanie i rozwiązywanie problemów oraz usprawnianie naszych produktów i usług dla wszystkich użytkowników. Kolekcją opcjonalnych danych diagnostycznych możesz zarządzać w przeglądarce, wybierając pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia> Prywatność, wyszukiwanie i usługi oraz włączając lub wyłączając pozycję Pomóż ulepszać produkty firmy Microsoft, wysyłając opcjonalne dane diagnostyczne dotyczące sposobu używania przeglądarki, odwiedzanych witryn internetowych i raportów o awariach. Obejmuje to również dane dotyczące testowania nowych rozwiązań. Aby zakończyć wprowadzanie zmian tego ustawienia, uruchom ponownie program Microsoft Edge. 

Włączenie tego ustawienia umożliwi udostępnianie tych opcjonalnych danych diagnostycznych firmie Microsoft przez inne aplikacje używające przeglądarki Microsoft Edge, takie jak aplikacje do przesyłania strumieniowego wideo hostujące platformę internetową Microsoft Edge w celu strumieniowego przesyłania wideo. Ta platforma internetowa Microsoft Edge będzie wysyłać do firmy Microsoft informacje dotyczące sposobu używania platformy internetowej przez Ciebie i odwiedzane witryny w aplikacji. To gromadzenie danych jest określane przez ustawienie opcjonalnych danych diagnostycznych w ustawieniach prywatności, wyszukiwania i usług w przeglądarce Microsoft Edge. 

W przypadku systemu Windows 10 te ustawienia są wyznaczane na podstawie ustawień danych diagnostycznych systemu Windows. Aby zmienić ustawienia danych diagnostycznych, wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Prywatność > Diagnostyka i opinie. Na wszystkich innych platformach ustawienia można zmienić w przeglądarce Microsoft Edge, wybierając pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Prywatność, wyszukiwanie i usługi. W niektórych przypadkach ustawienia danych diagnostycznych mogą być zarządzane przez organizację.

Gdy chcesz coś wyszukać, program Microsoft Edge może podawać sugestie dotyczące wyszukiwanego elementu. Aby włączyć tę funkcję, wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Prywatność, wyszukiwanie i usługi > Pasek adresu i wyszukiwanie i włącz opcję Pokazuj mi sugestie wyszukiwania i witryn na podstawie wpisywanych przeze mnie znaków. W momencie rozpoczęcia pisania informacje wprowadzane w pasku adresu będą wysyłane do domyślnego dostawcy wyszukiwania, aby zapewnić Ci natychmiastowe sugestie wyszukiwania i sugerowane witryny internetowe. 

W przypadku przeglądania InPrivate lub w trybie gościa program Microsoft Edge gromadzi informacje na temat sposobu korzystania z przeglądarki w zależności od ustawień danych diagnostycznych systemu Windows lub ustawień prywatności programu Microsoft Edge, ale automatyczne podpowiedzi są wyłączone i nie są zbierane informacje o odwiedzanych witrynach. W momencie zamknięcia wszystkich okien InPrivate program Microsoft Edge usunie Twoją historię przeglądania, pliki cookie, dane witryn, hasła, adresy i dane dotyczące formularzy. Nową sesję InPrivate możesz uruchomić, wybierając pozycję Ustawienia i nie tylko na komputerze lub pozycję Karty na urządzeniu mobilnym. 

Program Microsoft Edge zawiera również funkcje zwiększające bezpieczeństwo Twoje i Twojej zawartości w Internecie. Filtr Windows Defender SmartScreen automatycznie blokuje witryny internetowe i pobierane materiały, które zgłoszono jako złośliwe. Windows Defender SmartScreen porównuje adres odwiedzanej strony internetowej z zapisaną na urządzeniu listą adresów stron internetowych uważanych przez firmę Microsoft za wiarygodne. Adresy niewystępujące na tej liście oraz adresy pobieranych plików zostaną przesłane do firmy Microsoft w celu sprawdzenia ich przy użyciu często aktualizowanej listy stron internetowych i pobieranych plików, które zgłoszono do firmy Microsoft jako niebezpieczne lub podejrzane. 

Aby przyspieszyć i ułatwić wykonywanie męczących zadań, takich jak wypełnianie formularzy czy wpisywanie haseł, program Microsoft Edge może zapisywać odpowiednie informacje. Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z tych funkcji, program Microsoft Edge będzie przechowywał te informacje na Twoim urządzeniu. Jeśli włączono funkcję synchronizacji dla wypełniania formularzy, takich jak adresy czy hasła, te informacje zostaną wysłane do chmury Microsoft i będą przechowywane na koncie Microsoft w celu synchronizowania we wszystkich wersjach programu Microsoft Edge, w których się użytkownik zalogował. Tymi danymi możesz zarządzać z poziomu pozycji Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia > Profile

Aby zapobiec kopiowaniu niektórych materiałów muzycznych i wideo, niektóre witryny internetowe korzystające z przesyłania strumieniowego przechowują dane zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) na Twoim urządzeniu, w tym unikatowe identyfikatory (ID) i licencje multimediów. Gdy przejdziesz do jednej z tych witryn internetowych, pobierze ona informacje DRM, aby upewnić się, że masz uprawnienia do korzystania z zawartości. 

Program Microsoft Edge również przechowuje pliki cookie, czyli niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu podczas przeglądania Internetu. Wiele witryn internetowych korzysta z plików cookie do przechowywania informacji na temat Twoich preferencji i ustawień, takich jak elementy w koszyku zakupowym, aby nie trzeba było za każdym razem ich dodawać, gdy odwiedzasz witrynę. Niektóre witryny internetowe również korzystają z plików cookie do zbierania informacji na temat Twojej aktywności w Internecie, aby wyświetlać reklamy zgodne z Twoimi zainteresowaniami. W programie Microsoft Edge możesz wyczyścić pliki cookie i uniemożliwić witrynom internetowym zapisywanie plików cookie w przyszłości. 

Microsoft Edge będzie wysyłać żądania „Nie śledź” do witryn internetowych, kiedy ustawienie Wysyłaj żądania „Nie śledź” będzie włączone. Jednak mimo wysłania żądania „Nie śledź” witryny internetowe nadal będą mogły śledzić Twoją aktywność. 

Czyszczenie danych zebranych i przechowywanych przez program Microsoft Edge

Aby wyczyścić przechowywane na urządzeniu informacje dotyczące przeglądania, takie jak zapisane hasła czy pliki cookie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge i wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia  > Prywatność, wyszukiwanie i usługi .

 2. W obszarze Wyczyść dane przeglądania wybierz pozycję Wybierz elementy do wyczyszczenia.

  W obszarze Zakres czasu wybierz zakres czasu.

  Zaznacz pole wyboru obok każdego typu danych, które chcesz wyczyścić, a następnie wybierz pozycję Wyczyść teraz.

  Jeśli chcesz, możesz wybrać pozycję Wybierz, co ma być czyszczone przy każdym zamknięciu przeglądarki i wskazać typy danych do czyszczenia.

Dowiedz się więcej na temat tego, co jest usuwane wraz z każdym elementem historii przeglądarki.

Aby wyczyścić historię przeglądania gromadzoną przez Microsoft:

  Aby zobaczyć historię przeglądania skojarzoną z Twoim kontem, zaloguj się do swojego konta na stronie account. com. Ponadto dostępna jest również opcja wyczyszczenia danych przeglądania, które firma Microsoft zgromadziła za pomocą pulpitu nawigacyjnego prywatności Microsoft.

  Aby usunąć historię przeglądania i inne dane diagnostyczne skojarzone z Twoim urządzeniem z systemem Windows 10, wybierz pozycję Start  > Ustawienia  > Prywatność > Diagnostyka i opinie , a następnie wybierz pozycję Usuń w obszarze Usuń dane diagnostyczne.

Aby wyczyścić poszczególne hasła przechowywane przez program Microsoft Edge na urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

W programie Microsoft Edge wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia  > Profile , a następnie pozycję Hasła.

W obszarze Zapisane hasła wybierz pozycję Więcej akcji obok nazwy witryny internetowej, a następnie wybierz pozycję Usuń, aby wyczyścić hasło zapisane dla tej witryny.

Jak zarządzać ustawieniami prywatności w programie Microsoft Edge

Aby zmienić poziom ochrony przed śledzeniem, wyczyścić dane przeglądania, pomóc udoskonalać program Microsoft Edge i nie tylko, wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Prywatność, wyszukiwanie i usługi .

Aby wybrać, czy witryny internetowe mogą prosić o zgodę na korzystanie z Twojej lokalizacji, kamery, mikrofonu i nie tylko, wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Uprawnienia witryny.

Aby określić, które typy danych są synchronizowane na Twoich urządzeniach, lub aby całkowicie wyłączyć synchronizowanie, wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia  > Profile > Synchronizuj .

Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony prywatności w programie Microsoft Edge, przeczytaj oficjalny dokument dotyczący ochrony prywatności w programie Microsoft Edge.

Instrukcja obsługi dla użytkownika 2gig Technologies Edge

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi dla użytkownika 2gig Technologies Edge

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi dla użytkownika 2gig Technologies Edge