Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Frigidaire Ffht1816ls

Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji lodówki Frigidaire Ffht1816ls musi być przestrzegana, aby zapewnić bezpieczne, optymalne i oszczędne użytkowanie urządzenia. Przed pierwszym użytkowaniem należy upewnić się, że została ona zainstalowana zgodnie z instrukcją producenta. Użytkownik powinien zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących użytkowania i konserwacji lodówki. Prawidłowe czyszczenie i konserwacja lodówki Frigidaire Ffht1816ls jest niezbędna do zachowania wydajności i trwałości urządzenia. Należy regularnie sprawdzać, czy lodówka jest czysta, czy zamrażarka jest zamknięta, a kompresor i wentylator pracują prawidłowo. Należy również odpowiednio regulować i dostosowywać pokrętła, aby zapewnić optymalne działanie jednostki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Frigidaire Ffht1816ls

Czym są zadania. pl?

Witamy Cię na naszej stronie, strudzony uczniu! Może masz już dosyć odrabianiazadań domowych z znienawidzonej przez Ciebie matematyki? Nie wyrabiasz się zaktualnym materiałem na lekcjach i odrabianiem wszystkich zadań domowych wwyznaczonym terminie? Jeśli na choć część z tych pytań odpowiadasz twierdząco, tobardzo dobrze, że znalazłeś się na właśnie tej stronie. Na naszym portalu czekająna ciebie odpowiedzi do zadań z matematyki na każdym poziomie edukacji orazdo zadań z wszelkich innych przedmiotów, które masz w szkole. Zachęcamy doprzeglądania i nauki!

Odpowiedzi znalezione na stronie mocno ułatwią cały proces odrabiania zadańdomowych. Na pewno nie zajmie ci to tyle czasu co dotychczas, a efekty nie będąwcale gorsze. Odrabianie zadań z naszą stroną to najłatwiejszy sposób, bydobrze przetrwać każdy etap szkolnictwa – a mimo takich ułatwień nadalzostanie ci bardzo dużo w głowie. Wykorzystując odpowiedzi znalezione na naszejstronie można bardzo mocno ułatwić sobie odrabianie zadań domowych, ale teżzdobyć wszelką potrzebną wiedzę, jaką zdobyłoby się odrabiając całkowicie samemuzadania.

Zadania domowe to sposób, by utrwalać wiedzę, która będzie nam potrzebna teżpóźniej, na przykład przy różnego rodzaju egzaminach. Tylko odpowiednioutrwalana wiedza pozostanie z nami na dłużej, tak by można było jej użyć wwielu innych momentach edukacji. To bardzo ważne, by uczyć się na dłuższy czas,a nie tylko na okres do sprawdzianu, czy kartkówki.

Warto zaznaczyć, że nasze odpowiedzi do zadań z matematyki, oraz wszelkichinnych przedmiotów to nie są podane na tacy odpowiedzi. Rozwiązania do zadań,które znajdziesz na naszej stronie to są zawsze dokładnie rozpisane, tak bytłumaczyły cały proces rozwiązywania. To bardzo istotne, by zrozumieć całe zadanie,a nie tylko otrzymać na nie poprawną odpowiedź. Dzięki temu dokładnie wiesz jakzrobić zadanie i zapamiętujesz cały proces rozwiązywania, który będziesz wstanie odtworzyć przy kolejnych zadaniach domowych.

W taki sposób jesteś w stanie bardzo dużo się nauczyć – dokładnie tyle, ilenauczyłbyś się rozwiązując zadanie całkowicie samodzielnie. Korzyści płynące znaszej strony można porównać do pracy z korepetytorem, bądź samemu. Wartojednak pamiętać, że kiedy odrabiamy zadania domowe samemu, zajmuje to o wielewięcej czasu, z naszą stroną możesz go trochę oszczędzić – jest to szczególnieprzydatne w przedmiotach, które wiemy, że nie są dla nas interesujące. W natłokuzadań domowych, z którym pewnie niejednokrotnie do czynienia ma każdy uczeń,strony internetowe takie jak nasze, to naprawdę spora pomoc, a nawet ratunek zopresji.

Patrząc na wszystkie zalety naszego portalu, nie pozostaje nic innego, jak daćsobie pomóc z zadaniami domowymi. Odrabiamy razem z Tobą zadania, a Tyuczysz się przy tym wszystkiego tego, co niezbędne – w łatwy i przystępnysposób.

Wszystkie zadania są przygotowywane przez naprawdę wykwalifikowanych ludzi,dlatego możesz mieć pewność że zarówno wyniki, jak i proces rozwiązywaniazadania jest poprawny i zgodny z podstawami programowymi obowiązującymi wszkole. Korzystanie z naszej strony z pewnością wyjdzie ci na dobre!

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

HEAT GUN
INSTRUCTION MANUAL
Catalog Number
HG1300
Thank you for choosing Black & Decker!
Go to www. BlackandDecker. com/NewOwner
to register your new product.
PLEASE READ BEFORE RETURNING THIS
PRODUCT FOR ANY REASON:
If you have a question or experience a problem with your Black & Decker purchase, go to
HTTP://WWW. BLACKANDDECKER. COM/INSTANTANSWERS
for instant answers 24 hours a day.
If you canʼt find the answer or do not have access to the internet,
call 1-800-544-6986 from 8 a. m. to 5 p. EST Mo

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Important Safety Warnings and Instructions WARNING: When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following. READ ALL INSTRUCTIONS TO REDUCE RISK OF INJURY: • Before any use, be sure everyone using this tool reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual. • Save these instructions and review frequently prior to use and in instructing others. Gen
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center. Do not use tool if switch does not turn it on and off. • REPAIRS AND SERVICE. Repairs, maintenance and any adjustments not specified in this manual should be performed by Black & Decker authorized service center
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
17. Be constantly aware that this tool can ignite flammable materials, and soften or melt others. Regardless of the task you are performing, shield or keep away from these materials that are close to the work area. You may occasionally notice some slight smoking of the tool after it is turned off. This is the result of heating the residual oil that was deposited on the heating element during the manufacturing process. IMPORTANT NOTICE: In order for this tool to be an effective paint stripper, it
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
been approved by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), the National Institute of Safety and Health (NIOSH), or the United States Bureau of Mines. These masks and replaceable filters are readily available at major hardware stores. Be sure the mask fits. Beards and facial hair may keep masks from sealing properly. Change filters often. Disposable paper masks are not adequate. 7. Use caution when operating the heat gun. Keep the heat gun moving as excessive heat will generate fu
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
USE OF EXTENSION CORDS Make sure the extension cord is in good condition before using. Always use the proper size extension cords with the tool – that is, proper wire size for various lengths of cord and heavy enough to carry the current the tool will draw. Use of an undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. For proper size cords see chart below. Minimum Gage for Cord Sets Volts Total Length of Cord in Feet 120V 0-25 26-50 51-100 101-150 (0-7, 6
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
REMOVING PAINT C Efficient paint removal requires the development of technique. Follow the guidelines in this manual and youʼll find that you will have mastered the procedure after a few simple projects. Turn on the tool and hold the nozzle about one inch (25mm) from the surface to be stripped, as shown in figure C. (Give the unit about 15-20 seconds running time to reach its full heat potential. ) The paint being heated will usually begin to blister when it reaches the proper temperature for str
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
materials and soften or melt others. Avoid overheating adjacent flammable materials such as wood, insulation, electrical wiring jackets or plastic. Thaw only those metal pipe sections that are fully exposed. Do not attempt to thaw pipes that are inside walls, floors, ceilings, or otherwise enclosed. Do not attempt to thaw pipes that are wrapped in insulation. MAINTENANCE Use only mild soap and damp cloth to clean the tool. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the t
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
SERVICE INFORMATION All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you. To find your local service location, refer to the yellow page directory under "Tools—Electric" or call: 1-800-544-6986 or visit www. blackanddecker. com FULL TWO-YEAR HOME USE WARRANTY Black & Decker (U. S. ) Inc. w
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
PISTOLET THERMIQUE MODE DʼEMPLOI N° de catalogue HG1300 Merci dʼavoir choisi Black & Decker! Consulter le site Web www. com/NewOwner pour enregistrer votre nouveau produit. À LIRE AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT: Si des questions ou des problèmes surgissent après l’achat d’un produit Black & Decker, consulter le site Web HTTP://WWW. COM/INSTANTANSWERS pour obtenir des réponses instantanément 24 heures par jour. Si la réponse est introuva
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Avertissements de sécurité et directives importantes: AVERTISSEMENT: Si des outils électriques sont utilisés, des précautions de base en matière de sécurité doivent toujours être suivies afin de réduire le risque dʼincendie, de choc électrique et de blessure corporelle, notamment les suivantes. LIRE TOUTES CES DIRECTIVES RÉDUCTION DES RISQUES DE BLESSURES: • Avant tout usage, sʼassurer que tout utilisateur de cet outil lise et comprenne les directives de sécurité ainsi que lʼinformation compr
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
• DÉBRANCHER LES OUTILS. Débrancher lʼoutil sʼils ne sont pas utilisés, lors de leur déplacement dʼun endroit à un autre, avant leur entretien et lors du remplacement des accessoires (comme dans le cas des lames, mèches ou couteaux) ou de réglages. • ENLEVER LES CLÉS DE RÉGLAGE. Sʼhabituer à vérifier si les clés de réglage sont enlevées de lʼoutil avant de le faire fonctionner. • ÉVITER LE DÉMARRAGE ACCIDENTEL. Ne pas transporter lʼoutil en ayant le doigt sur le commutateur. sʼassurer que le com
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
8. Ne pas toucher une surface quelconque avec la buse pendant que lʼoutil fonctionne ou peu après son fonctionnement. 9. Éviter dʼintroduire quoi que ce soit dans la buse. 10. Connaître la zone de travail. Se rappeler que les endroits situés à lʼarrière des planches de soffite, des plafonds et sous les planchers peuvent comporter des matériaux très inflammables. Vérifier ces endroits avant dʼappliquer la chaleur. 11. Après lʼutilisation, nettoyer la peinture sèche de la buse; elle pourrait sʼenfla
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
un analyseur de peinture pour vérifier le contenu en plomb de la peinture à enlever. La peinture à base de plomb ne doit être enlevée que par un professionnel et ne doit pas être enlevée à lʼaide dʼun pistolet thermique. Les personnes qui enlèvent de la peinture doivent toujours suivre les lignes directrices suivantes: 1. Déplacer la pièce à décaper à lʼextérieur. Si cela est impossible, bien ventiler lʼespace de travail. Ouvrir les fenêtres et placer un ventilateur dʼextraction dans lʼune de c
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
AVERTISSEMENT: certains outils électriques, tels que les sableuses, les scies, les meules, les perceuses ou certains autres outils de construction, peuvent produire de la poussière contenant des produits chimiques reconnus par lʼÉtat de la Californie comme étant susceptibles dʼentraîner le cancer, des malformations congénitales ou pouvant être nocifs pour le système reproductif. Parmi ces produits chimiques, on retrouve: · le plomb dans les peintures à base de plomb, · la silice cristalline da
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
DESCRIPTION FONCTIONNELLE A 1. Interrupteur à deux vitesses 3 2. Béquille-support 3. Évents 4. Buse à air chaud 4 1 2 Fonctionnement de l’outil COMMUTATEUR La position de lʼinterrupteur commande à la fois la vitesse du ventilateur et la puissance calorifique du pistolet. B • Pour régler lʼoutil à basse vitesse et à basse température, enfoncer la partie latérale de lʼinterrupteur arborant la lettre « I ». • Pour régler lʼoutil à haute vitesse et à température élevée, enfoncer la partie latérale d
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
CONSEILS SUR LE DÉCAPAGE DE LA PEINTURE Un raclage uniforme vers le bas donne de bons résultats et aide à ne pas entailler la surface de travail. Dans le cas de certaines peintures, un chauffage prolongé les rend plus difficiles à décaper. Essayer des durées de chauffage différentes jusquʼà ce quʼon soit en mesure de mettre au point la technique la mieux adaptée à une application particulière. Le pistolet est conçu pour enlever les peintures à base dʼhuile et au latex. Il nʼéliminera pas les tac
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
ACCESSOIRES AVERTISSEMENT: L’utilisation de tout accessoire non recommandé avec cet outil pourrait s’avérer dangereuse. Toujours débrancher l’outil avant de fixer ou de déposer un accessoire. Ne pas enlever les embouts avant que l’outil n’ait refroidi à la température ambiante. DÉPANNAGE Problème Cause possible Solution possible • Lʼappareil refuse de • Cordon dʼalimentation • Brancher lʼoutil dans démarrer. non branché. une prise qui fonctionne. • Le fusible du circuit est grillé. • Remplacer
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
INFORMATION SUR LES RÉPARATIONS Tous les centres de réparation Black & Decker sont dotés de personnel qualifié en matière dʼoutillage électrique; ils sont donc en mesure dʼoffrir à leur clientèle un service efficace et fiable. Que ce soit pour un avis technique, une réparation ou des pièces de rechange authentiques installées en usine, communiquer avec lʼétablissement Black & Decker le plus près de chez vous. Pour trouver lʼétablissement de réparation de votre région, consulter le répertoire des
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
PISTOLA DE AIRE CALIENTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Catálogo N° HG1300 Gracias por elegir Black & Decker! Visite www. com/NewOwner para registrar su nuevo producto. LEA EL MANUAL ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER MOTIVO: Si tiene una consulta o algún inconveniente con su producto Black & Decker, visite HTTP://WWW. COM/INSTANTANSWERS para obtener respuestas instantáneas las 24 horas del día. Si no encuentra la respuesta o no tiene acceso a Internet, llame al 1

Wszystkie pola są wymagane, chyba że zaznaczono inaczej.

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze informacje na temat nowych produktów BLACK+DECKER®, ofert specjalnych i wiele więcej.

User Details

Zapisując się, Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności BLACK+DECKER. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji.

Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Frigidaire Ffht1816ls

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Frigidaire Ffht1816ls

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja BHP, użytkowania, pielęgnacji i instalacji Frigidaire Ffht1816ls